คุยเฟื่องเรื่องผู้ชนะสิบทิศ

คุยเฟื่องเรื่องผู้ชนะสิบทิศ
Pages:
496
Language
Published:
May 2009 by พิมพ์คำสำนักพิมพ์
Genre:
Goodreads Rating:
5.00

จากพงศาวดารพม่าเพียง ๘ บรรทัดยาขอบ รังสรรค์ ผู้ชนะสิบทิศ ขึ้นเป็นอมตนิยายที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเพชรน้ำงามแห่งวงวรรณกรรมไทย นำกลับมาเล่าใหม่โดย โกวิท ตั้งตรงจิตร นักเขียนสารคดีดีเด่นแห่งชาติชื่อเสียงและความประทับใจของประชาชนที่มีต่อ ผู้ชนะสิบทิศ มิได้สร่างซาลงไปตามกาลเวลา หนังสือยังคงได้รับการตีพิมพ์จำหน่ายในท้องตลาด เป็นนวนิยายยอดนิยมที่ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ ละครเวที ละครโทรทัศน์ ครั้งแล้วครั้งเล่า แต่นวนิยายที่มีความยาวหลายพันหน้า อาจเป็นอุปสรรคสำหรับนักอ่านรุ่นปัจจุบันที่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและไม่คุ้นชินกับสำนวนภาษาหนังสือยุคเก่า โกวิท ตั้งตรงจิตร นักเขียนสารคดีดีเด่นแห่งชาติ จึงนำเรื่อง ผู้ชนะสิบทิศ มาเล่าใหม่อย่างย่นย่อ แต่ยังคงรายละเอียดครบถ้วนทั้งตัวละคร ฉากและเหตุการณ์สำคัญตามท้องเรื่อง และได้ยกข้อความบางช่วงบางตอนจากต้นฉบับเดิมมาให้ผู้อ่านได้สัมผัสลีลาการเขียนและการใช้ภาษาอันพริ้งพรายของนักประพันธ์ชั้นครู

Download PDF eBook 2018 xuxaonline.com