Problém dějinného vědomí

Problém dějinného vědomí
Pages:
54
Language
Published:
1994 by Filosofia
Genre:
Goodreads Rating:
3.62

Problém dějinného vědomí obsahuje čtyři přednášky, které přednesl profesor Gadamer na Filosofickém institutu lovaňské univerzity v roce 1958. Zabývá se v nich problémem vztahů mezi dějinným vědomím, věděním a reflexí na jedné straně, a historickou skutečností samou, jež není jen jejich předmětem, nýbrž také základem a založením. Přednášky připravoval v době, kdy pracoval na svém nejzávažnějším díle Wahrheit und Methode

Download PDF eBook 2018 xuxaonline.com