วิชาสุดท้าย (ที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน) 2

วิชาสุดท้าย (ที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน) 2
Pages:
182
Language
Published:
2009 by Openbooks
Genre:
Goodreads Rating:
4.17

หลังจากเล่มแรกสร้างปรากฏการณ์อันน่าประทับใจบนแผงหนังสือ ในเล่มที่ 2 นี้ก็ยังคงรวบรวมสุนทรพจน์ที่กระตุ้นให้ขบคิดและปลุกเร้าแรงบันดาลใจอีกเช่นเคย เล่มนี้พบกับ 1. J.K. Rowling "ประโยชน์ทางอ้อมของความล้มเหลว และความสำคัญของจินตนาการ" 2. Guy Kawasaki "คุณอยากเป็นผู้ประกอบการใช่ไหม. 3. Barack Obama "จงทำให้เรากลับมาเชื่อมั่นอีกครั้งหนึ่ง" 4. Anna Quindlen "จงเสาะหาชีวิตที่แท้จริง" 5. Bill Watterson "ไอเดียบางอย่างเกี่ยวกับโลกภายนอก จากคนที่ชำเลืองมองมันแล้วเผ่นหนี" 6. Bradley Whitford "ผมเรียนรู้ทุกอย่างในชีวิตจากงานคัดตัวนักแสดง" 7. Suzan-Lori Parks "ชีวิตแบบที่คุณรักจะขยับเข้าใกล้คุณ" 8. Aleksandr Solzhenitsyn "โลกที่แตกแยก" 9. John Walsh "แปดเรื่องที่ผมเสียดายว่าไม่มีใครบอก" 10. Barbara Kingsolver "วิธีอยู่อย่างมีความหวัง"

Download PDF eBook 2018 xuxaonline.com