เภตรานฤมิต

เภตรานฤมิต
Published:
2013
Goodreads Rating:
3.90

เภตรานฤมิต...เรื่องมหัศจรรย์ที่เธอไม่คาดคิดว่าจะมีโอกาสได้ยินได้ฟังในชีวิตนี้ และมันได้เกิดขึ้นแล้วกับชีวิตของเธอ หากว่ามนต์เภตรานฤมิต คือมนต์เรียกคู่ และเธอ...คือเนื้อคู่ของคุณหลวงราชมนตรีแห่งเกาะแก้วรัตนโกสินทร์แห่งนี้ จนนำพาให้เธอย้อนเวลากลับมาพบกับเขา เหตุใด...ความรักระหว่างคนเป็น 'เนื้อคู่' ถึงได้มีอุปสรรคมากมายถึงเพียงนี้หนอ ปลายปีจอสัมฤทธิศก จุลศักราช ๑๒๐๐ ตรงกับพุทธศักราช ๒๓๘๑ แห่งแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 'เภตรานฤมิต' เรื่องราวของข้าแผ่นดิน ผู้จงรักและศรัทธา ในขุนหลวงแห่งแผ่นดินแก้ว รัตนโกสินทร์ อุบัติ!

Download PDF eBook 2018 xuxaonline.com