Lemmikkielämää

Lemmikkielämää
Author:
Pages:
206
Language
Published:
2011 by Gaudeamus
Genre:
Goodreads Rating:
3.71

Maailmassa on enemmän kesykissoja ja niiden villiintyneitä jälkeläisiä kuin kaikkia muita kissaeläimiä yhteensä. Lemmikkibisneksen seuraukset näkyvät liiallisen jalostuksen ongelmina ja luontoon päässeiden lemmikki- ja hyötyeläinten aiheuttamina ekologisina haittoina. Laiton villieläinkauppa on yksi suurimmista kansainvälisen rikollisuuden muodoista. Lemmikkien pyydystäminen luonnosta on vähentänyt monien lajien populaatioita ja johtanut jopa sukupuuttoihin.Lemmikkieläinekologiaa on kriittinen katsaus eläinten hyödyntämiseen lemmikkeinä.

Se esittää, että lemmikkieläinkulttuuri vahvistaa entisestään vieraantumistamme muusta luonnosta. Teoksessa hahmotellaan kuitenkin myös ratkaisuja ja tapoja, joilla suhdettamme eläimiin ja muuhun luontoon voisi rakentaa kestävämmältä pohjalta. Kirja on puheenvuoro luonnon monimuotoisuutta ja sen vähentymistä koskevaan keskusteluun.

Download PDF eBook 2018 xuxaonline.com