Сила и живот. Том 1: Начала на новото учение на всемирното Бяло Братство

Сила и живот. Том 1: Начала на новото учение на всемирното Бяло Братство
Author:
Pages:
560
Language
Published:
2006 by Захарий Стоянов
ISBN10:
9547397346
Genre:
Goodreads Rating:
5.00
ISBN13:
9789547397347

Седемтомната поредица "Сила и Живот" е съвместна публикация на издателствата "Захарий Стоянов" и "Бяло Братство". В нея за първи път е представена пълна хронология на неделните проповеди на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) през периода 1914-1924 г. В тях по собствените му думи са изложени всички основни принципи на неговото учение, което той нарича Новото учение на всемирното Бяло Братсво. От езикова гледна точка неделните проповеди, наричани беседи, са стенографирано говорно слово. Стенограмите на беседите са дешифрирани, редактирани и публикувани от различни последователи на Учителя П. Дънов, през различни периоди от време, на което се дължат някои езикови и стилови разлики. По-голямата част от съдържанието на настоящата поредица са първите шест сборника с беседи, които започват да се публикуват от 1915 г. със заглавие "Сила и Живот".

Download PDF eBook 2018 xuxaonline.com